Упис у Установу

Потребна документација:

 • Захтев за упис (на обрасцу који ћете добити од нас приликом уписа)
 • Извод из матичне књиге рођених за дете које се уписује
 • Копија личне карте родитеља/старатеља
 • Копија личне карте особе која ће долазити по дете у Установу (уколико није родитељ/старатељ)
 • Лекарско уверење, не старије од 7 дана (доставити пред сам полазак детета у Установу)
 • Копија здравствене књижице или очитана здравствена картица
 • Одбијеница из државног вртића
Уколико нисте успели да за Ваше дете добијете место у државном вртићу, код нас га можете уписати уз могућност субвенције (надокнаде дела трошкова), од стране Градске управе града Београда, Секретеријата за образовање и дечију заштиту.
 • Захтев за упис (на обрасцу који ћете добити од нас приликом уписа)
 • Извод из матичне књиге рођених за дете које се уписује
 • Копија личне карте родитеља/старатеља
 • Копија личне карте особе која ће долазити по дете у Установу (уколико није родитељ/старатељ)
 • Лекарско уверење, не старије од 7 дана (доставити пред сам полазак детета у Установу)
 • Копија здравствене књижице или очитана здравствена картица
За све информације можете нас контактирати позивом на број 065/ 33 63 060 или путем електронске адресе vrticmim@gmail.com.