Специјализовани програм

За све узрасте7 - 18 часова

У понуди имамо:

Детаљније

Забава
Учење
Игра
Креативност


Реализује се за децу од  3 до 7 година, у склопу редовних активности. Учење енглеског језика организује се за децу у Установи а васптиачи радиће са децом припремно предшколског узраста два пута недељно у трајању од 30 минута.

Основни циљ овог програма је да приближи деци идеју о постојању других језика као средства комуникације, усвајање основних знања о енглеском језику, неговање правилног изговора, усвајање одређеног фонда речи и основних израза у свакодневној комуникацији.Теме које се обрађују су деци блиске и препознатљиве, а обрађују се путем сликовница, цртежа, слика, постера, аудио материјала…


Реализује се за децу од  3 до 7 година, у склопу редовних активности. Основни циљ овог програма je интензивирање физичког васпитања кроз осмишљени програм за вртићки узраст деце како би им се поставила систематска потпора за правилан раст и свестрани развој.

Циљ овог програма је да наша прешколска Установа понуди деци разноврстан програм дечијих представа, али и да васпитачима који воле овакав вид креативног изражавања омогући да своја интересовања задовоље, пружајући притоме радост најмлађима. Радионица ће окупљати васпитачице које ће израђивати лутке заједно са децом и припримати дечје представе, које се затим укључују у редовне активности вртића.

Циљ овог програма је спроводити стимулативне вежбе оралне праксије, вежбе за развој аудитивне пажње, вежбе именовања појмова, појава и предмета из окружења са  циљем проширење и богаћење речника, стимулација говроно-језичке способности деце.

Циљ овог програма је свестрани развој моторике, формирање и учвршћивање способности овладавања простором кроз кретње у њему, толеранције у односу са другом децом., позитиван утицај на опште здравствено стање и правилно и економично функционисање организма, правилан развој апарата за кретање, правилно држање тела у мировању и кретању, стицање знања, умећа и навика физичког ваститања, подизање оопште координације,