Програм 12 месеци – 3 године

Узраст од 12 месеци до 3 године7 - 18 часова

Изузетан програм за ваше дете!

  • 2 оброка и 2 ужине дневно
  • превентивно-здравствене заштита
  • активности у оквиру објекта
  • активности на спортском терену
  • специјализовани програми

Неодлучни сте?

Програм и реализација превентивно-здравствене заштите има за циљ обезбеђивање оптималних услова за нормалан физички, интелектуални, емоционални и социјални развој деце. Реализацију овог програма обављаће Дом Здравља „Визим“. Задаци који се остварују кроз овај програм односе се на здравствену негу, исхрану и заштиту деце, обезбеђивање хигијенско-санитарних услова, усвајање одговарајућих навика и стварање услова за одрастање здравог и задовољног детета. У оквиру овог програма реализоваће се програм „Здрав вртић.“ где ће се деца учити здравим животним навикама.

Програм  васпитања и образовања деце од 12 месеци до 3 године заснива се на одржавању и подстицању физичког здравља и развоја деце, формирање правилног држања тела, овладавање моториком, усавршавање функција чулних органа и развијање основних навика телесне хигијене (постепено и стрпљиво одвикавање од коришћења пелена), подстицање на самостално узимање хране, рад на очувању спонтаности и искрености детета у контакту са својом средином; помоћ у стварању слике о себи и стицању поверења у своје способности кроз игру и упућивањем примером; рад на подстицању и неговању природне радозналости детета у односу на свет који га окружује, упознавањем са основним појавама и манифестацијама у природи; подстицање самосталних корака уз активно учествовање у игри у затвореном и отвореном простору, коришћењем адекватних предмета и средстава; одржавање спонтаних покушаја говорне комуникације детета; подстицање и богаћење дечјег говора.

  • Стварање повољне средине за учење,
  • Богаћење и подстицање дечјег развоја и напредовања кроз социјални, емоционални, физички и интелектуални развој,
  • Уважавање развојних и индивидуалних карактеристика деце, њихових претходних знања, искустава и вештина,
  • Остваривање што боље сарадње на различитим нивоима дете-васпитач, дете-дете, васпитач-васпитач, васпитач-родитељ…
  • Евалуација планираних и реализованих активности, као основа за сваки даљи корак у планирању.

Наш приступ

Забава
Учење
Игра
Креативност

Примарна функција васпитања и образовања јесте обезбеђивање добробити детета који се односи на целокупан раст и развој. Добробит детета проистиче и заснива се на односу поверења и блискости између свих актера у васпитно-образовном процесу, кроз који дете развија самосталност, самопоштовање, сигурност и социјални интегритет, што је предуслов да опуштено учи и усваја вештине и знања.